MASTERVOLT - 28011500

AC MASTER 2.0, 230V/50-60HZ 12/1500 (SCHUKO)

1.016,40 ¤

MASTERVOLT - 28012500

AC MASTER 2.0, 230V/50-60HZ 12/2500 (HW)

1.718,20 ¤

MASTERVOLT - 28013500

AC MASTER 2.0, 230V/50-60HZ 12/3500 (HW)

2.266,16 ¤

MASTERVOLT - 28010700

AC MASTER 2.0, 230V/50-60HZ 12/700 (SCHUKO)

534,13 ¤

MASTERVOLT - 28021500

AC MASTER 2.0, 230V/50-60HZ 24/1500 (SCHUKO)

1.016,40 ¤

MASTERVOLT - 28022500

AC MASTER 2.0, 230V/50-60HZ 24/2500 (HW)

1.718,20 ¤

MASTERVOLT - 28020700

AC MASTER 2.0, 230V/50-60HZ 24/700 (SCHUKO)

534,13 ¤